Promotie flyeren door Lyceo Delft

24.01.2020 tot 27.02.2020 | Geen hinder

In de week van 24 tot 28 februari 4u per dag flyeren op de volgende locaties:
* De brug richting faculteit IO.
* In het Mekelpark (excl. Freezones).
* Het voetpad tussen Aula en Library (excl. Freezone B/trap/bordes).